quiz

Beantwoord de vragen

  • 1. Wat eet een koala vooral?  • 2.Wat heeft de koala?  • 3.Wat kan een koala goed?  • 4. Wat is mijn naam?  • 5.Wat was de website die je vanuit de link kon openen?  • 6.Wat kan je achterlaten in het gastenboek?

Van de zes vragen heeft u er goed beantwoord.

Dat is een percentage van %